Taalkundige essays

SKU:   978-1-928357-48-3
Price:   R 295,00   
Quantity:  

“Hierdie bundel bevat oorspronklike navorsing van ’n baie hoë gehalte. In elkeen van die agt hoofstukke kom daar ’n besondere bydrae na vore.” - Prof. Christo van Rensburg, Noordwes-Universiteit

“Hierdie werk is ’n kombinasie van oorspronklike (nuwe) navorsing, die herbewerking van vroeër gepubliseerde werk, asook die verwerking van lesings en referate. Die bydraes in die bundel dra by om onontginde terreine te ondersoek en ander te verfyn in die lig van nuwe insigte.” - Prof. Wannie Carstens, Noordwes-Universiteit

“Die bydraes bied ’n nuwe perspektief op relevante aspekte van Afrikaans. Dit is oorspronklike navorsing en waardevolle leesstof vir nagraadse studente en veral ook vir kundiges in die betrokke vakgebied.” - Prof. Rufus H. Gouws, Universiteit Stellenbosch

Publikasie Datum: Oktober 2017
Outeur: Frank Hendricks
Formaat: Soft cover
Bladsytelling: 156

Download extract
Resensie deur Gerda Odendaal (WAT)
E-version available from Snapplify or ITSI:
SUN MeDIA App Store SUN MeDIA App Store


Specifications
    
X
 
 
Price:  
Currently Available:     
Quantity Required:  
 
 
  ADD TO CART  
 

Customer Reviews

  


Shopping Basket